Sociale vaardigheid pupjes

Momenteel loopt er aan de Vives Hogeschool Roeselare, afdeling dierenzorg een 2-jarig onderzoek met betrekking tot het in kaart brengen van de sociale vaardigheden van jonge pups. Tevens wordt er gezocht naar een objectieve methode om de sociale vaardigheden van deze dieren op te meten in een gedragstest.

Dit onderzoek loopt in samenwerking met het departement Dierenwelzijn van de federale overheid. De test gaan door op de campus van Vives Hogeschool te Roeselare (Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare).

In het kader van dit onderzoek, zijn wij momenteel op zoek naar fokkers die willen deelnemen aan een observatie test met hun nestje(s). De pups worden NIET blootgesteld aan abnormale of beangstigende situaties noch worden er manipulaties uitgevoerd op de pups. De test behelst hoofdzakelijk observatie en opmeten van gedragsmatige parameters betreffende de reacties van de pups op de aanwezigheid van een onbekende persoon.

Klik hier voor meer info