Waarom koopt u best een pupje met stamboom bij een betrouwbare fokker?

Een stamboom is meer dan een adelbrief.

De aanschaf van een pup moet een weloverwogen keuze zijn. Het zal immers het leven van u en uw gezin de komende tien à vijftien jaar veranderen. In de volksmond wordt wel eens geopperd dat het (stamboek)’papiertje’ voor hen geen waarde heeft. De meerprijs van een stamboekhond is dan ook voor hen niet van tel. De aankoop van een hond omvat echter veel meer dan dat.

We adviseren u om u allereerst over een ras te informeren. U kan heel wat informatie via media vinden, maar bij stamboekfokkers kan u terecht voor rasspecifieke en praktische informatie. Hoe graag u een bepaald ras ook ziet, het karakter past misschien niet bij uw levensstijl of de verzorging van de vacht neemt toch net wat meer tijd in beslag dan wat u voor ogen had. Veel stamboekfokkers zullen u dan ook graag bij hen thuis uitnodigen om met u en/of uw gezin kennis te maken. Tegelijkertijd kan u ook hun honden bezichtigen. Zo krijgt u immers een perfecte indruk of het door u gekozen ras wel degelijk iets voor u is. Een bijkomend  voordeel kan zijn dat u minstens de moeder en eventueel ook de vader van uw toekomstige pup ontmoet!

Wat je bij een goede fokker kunt merken, is de liefde voor hun honden. De fokker zal u graag informatie verschaffen over de toekomstige ouderdieren zoals bijvoorbeeld de gemaakte gezondheidsonderzoeken eigen aan het ras, eventuele behaalde schoonheidsresultaten of werkproeven, de afstamming, hun persoonlijkheid…

Bij deze kennismaking hoeft u niet direct tot een aankoop of reservatie te beslissen.  Fokkers geven u graag voldoende tijd om na te denken en om u verder voor te bereiden. Op deze manier wordt er gepoogd om impulsieve aankopen uit te sluiten. Sommige fokkers werken met een schriftelijke aankoopovereenkomst met waarborgen voor fokker én koper!

Na een eerste bezoek, en nadat u hen bevestigd hebt dat u een pup van hen wil, houdt de fokker u verder op de hoogte van de dekking, de dracht en natuurlijk het allerbelangrijkste: de geboorte van uw toekomstige pup!

De eerste drie weken  na de geboorte zal menig fokker vragen om niet langs te komen en dit om de gezondheid en rust van pups en moeder te vrijwaren. Een eerste afspraak tot bezoek kan in die periode wel al vastgelegd worden.

Op de leeftijd van drie  à  vier weken zetten de pups hun eerste stappen en willen ze de wereld verkennen. Pups die in de woonkamer opgroeien, worden gehabitueerd aan de normale huiselijke geluiden zoals een werkende stofzuiger, TV, … Tevens worden ze gewend aan het komen en gaan van bezoek, spelende kinderen,… Toch heeft de fokker de belangrijke, bijkomende taak van socialisatie.  Dit alles draagt bij tot een zelfzekere pup! Pups die in een schuur of prikkelarme omgeving opgroeien en socialisatie moeten missen, maken een slechte start.

Intussen kan u wel al een bezoekje brengen aan uw toekomstige pup. De fokker zal u met plezier ontvangen.  Ondertussen zal ook de pup in plaats van enkel moedermelk ook langzaam aan overschakelen naar vast voer. Uw fokker zal bij het afhalen ongetwijfeld meer informatie geven omtrent het soort voer en de te verstrekken hoeveelheid ervan. Meestal krijgt u een gratis puppypakket mee, waar u de eerste dagen mee van start kan.

Op de zesde levensweek komt de dierenarts langs. De pup wordt d.m.v. van het inplanten van een microchip geïdentificeerd.  De identificatiecode wordt bij DogID geregistreerd zodat, wanneer uw hond toch verloren geraakt, de bevoegde diensten de gegevens van u als eigenaar direct terug kunnen vinden.

Tegelijkertijd krijgt de pup zijn eerste vaccinatie en een algemene check-up. De dierenarts zal ook van iedere pup een DNA-test afnemen. Bij stamboomhonden wordt immers de afstamming op wetenschappelijke basis aangetoond zodat u er zeker van bent dat uw pup wel degelijk van de vooropgestelde ouderdieren afkomstig is en de (erfelijke) eigenschappen geverifieerd kunnen worden.

Omtrent de leeftijd van zeven à acht weken kan u de pup bij de fokker afhalen. U krijgt hierbij nog informatie aan de hand van een puppybundel, een puppypakket, een nestknuffel, …. Een goede fokker biedt ook nazorg aan. Ook tijdens het opgroeien van de pup kan u voor informatie steeds bij hem terecht. Op uw vraag kan hij u advies geven over een hondenschool van de KKUSH.  De socialisatie, waarvan de fokker reeds de basis legde, dient u zeker verder te zetten.
De stamboom zelf zal u later door de fokker opgestuurd worden.

Zoals u ziet, het gaat veel verder dan enkel een papiertje. Het gaat om het algemeen welzijn van uw pup. Een gezonde hond begint bij een gezonde pup maar besef wel dat hoe goed de fokker ook zijn best doet, de speling van de natuur heeft hij niet in de hand. Bij problemen kan u op begeleiding van de fokker rekenen en kan er een naar een oplossing worden gezocht.

Voorbeeld van een officiële stamboom Sint-Hubertus.