Selecteer een pagina

Les 1 Domesticatie van de hond

Een van de grootste uitvindingen van de mens is wellicht de hond. In deze les overlopen we het boeiend verhaal van de domesticatie van de hond en kijken we welke lessen we daar kunnen uit trekken.

Duur van de les: 9:11 minuten

Les 2 Basisbegrippen genetica

Genetica of erfelijkheidsleer is zowat de basis van de fokkerij. In deze les proberen we deze complexe materie op een eenvoudige manier uit te leggen.

 Duur van de les: 5.50 minuten

Les 3 Overerven van eigenschappen

In deze les willen we dieper ingaan, op de manier waarop deze genen overgeërfd worden, en wat het uiteindelijk resultaat bij de pupjes zal zijn.

Duur van de les: 11.53 minuten

Les 4 DNA-testen

In deze les willen wij jullie een en ander vertellen over een DNA-test in elkaar zit en hoe je die best kan gebruiken.

 Duur van de les: 12.19 minuten

Les 5 Selectie in de fokkerij

In deze les willen we, door middel van een fictief voorbeeld, de gevolgen van selectief fokken toelichten.

Duur van de les: 5.39 minuten

Les 6 Inteelt

Inteelt is een mes dat langs twee kanten snijdt. In deze les willen we wat dieper ingaan op dit belangrijk begrip voor de fokkers.

 Duur van de les: 10.23 minuten

Les 7 Kampioen cultus

Fokkers gebruiken kampioenen in de hoop om ook kampioenen te fokken. In deze les willen nagaan wat de gevolgen hiervan zijn voor de rashonden populaties.

 Duur van de les: 8.44 minuten

Les 8 Genetische diversiteit

De genetische diversiteit is een van de belangrijkste onderdelen van een duurzaam fokbeleid. In deze les willen we de invloed van de genetische diversiteit op de rashondenpopulaties bestuderen.

Duur van de les: 10.20 minuten

Les 9 Fokwaardeschattingen

Om meer te weten te komen over aandoeningen waarvoor geen DNA-testen bestaan moeten we dus andere methodes gebruiken. Deze komen uitvoerig aan bod in deze les.

 Duur van de les: 12.52 minuten

Les 10 Kruisen van rashonden

Dierenrecht organisaties roepen steeds luider om rashonden te kruisen, en op die manier een halt toe te roepen aan de tal van erfelijke aandoeningen, waarmee rashonden te kampen hebben. Klopt dat?

Duur van de les: 7.16 minuten

Les 11 Plan van aanpak

Kunnen we een plan van aanpak uitwerken om de erfelijke aandoeningen terug te dringen, zonder dat de genetische diversiteit verder daalt? In deze les proberen we een totaal oplossing te bieden voor de problemen in de rashonden fokkerij.

 Duur van de les: 7.09 minuten