Selecteer een pagina

Fokker en wetgevingen

Als fokker zijn er verschillende wetgevingen waar je eventueel rekening moet mee houden.

Naast Fiscale en BTW-wetgevingen moet je ook zorgen dat je in orde bent met de omgevingsvergunningen.

Wie meer dan 2 nestjes per jaar fokt op hetzelfde adres moet ook een HK nummer aanvragen bij de Vlaamse overheid Dierenwelzijn.

Wat de fokkerijwetgevingen betreft, sinds kort is de bevoegdheid van de hondenfokkerij overgeheveld naar de Vlaamse overheid Dierenwelzijn. Binnenkort zullen ook daar nieuwe wetgevingen bekend worden.

Wij kunnen onmogelijk al deze wetgevingen in detail bespreken. Wie zich daar verder wil in verdiepen, volgt best een fokkers cursus.

Verantwoordelijkheid van de fokker

Een fokker van rashonden moet in de eerste plaats beseffen dat de meeste van zijn hondjes als huishond en gezinshond zullen worden verkocht en ook zo hun leven zullen doorbrengen. Een carrière in de spotlights is maar voor een “happy few”. De grootste verantwoordelijkheid van elke fokker is dan ook het fokken van gezonde en gemakkelijk op te voeden gezelschapsdieren. Bij verkoop zijn de puppy’s al goed gesocialiseerd en hebben ze de basisinentingen en behandelingen gekregen die zijn voorgeschreven door de dierenarts.

 Wat gezondheid betreft moet de fokker er alles aan doen om zo gezond mogelijke pupjes op de wereld te zetten. Er zijn grenzen, een fokker kan niet voor God spelen. Een pupje is geen auto die je met onderdelen in elkaar steekt. Een hond met NUL fouten bestaat niet.

De fokker verplicht er zich ook toe om de nieuwe eigenaar zeer duidelijke instructies te geven over de manier van voeden, bewegen en rust van de opgroeiende pup. De fokker is ook verplicht de nieuwe eigenaar er op te wijzen dat als hij de instructies niet opvolgt, dit de oorzaak kan zijn van problemen op latere leeftijd en dat hij als fokker dan niet of slechts deels verantwoordelijk kan worden gesteld.

Een fokker heeft ook informatieplicht. Hij volgt de wetgeving ter zake, leest en informeert zich over alles wat met hondenfokkerij te maken heeft. Hij gaat te rade bij collega-fokkers, bij zijn rasvereniging, zijn dierenarts en genetici en doet zich de moeite om voordrachten en symposia in binnen- en buitenland te volgen. 

Bovenal zal hij professioneel handelen, zelfs al is het fokken van honden voor het merendeel maar een hobby.

Duurzaam fokken

Duurzaam fokken betekent dat we rekening houden met de behoeften van vandaag zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Met andere woorden: we willen vandaag een gezonde, mooie rashond fokken met een goed karakter en al dan niet goede werkeigenschappen, maar we houden daarbij rekening met de toekomst van de populatie. Onze kinderen en kleinkinderen moeten kunnen blijven genieten van de rashond.

Om een duurzaam fokbeleid uit te stippelen en om een gezonde toekomst van een populatie te verzekeren moeten we buiten de muren van de individuele fokkerij treden.

Een duurzaam fokbeleid is gesteund op vier belangrijke pijlers, met name het op peil houden en vergroten van de genetische diversiteit van een populatie, inteeltbeperking,  het  terugdringen van de erfelijke gebreken binnen de populatie en het volle vertrouwen in fokkerij deskundigen. Deze drie pijlers zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Daarnaast mogen factoren zoals het verbeteren van het functioneel exterieur en het bestendigen van het maatschappelijk gedrag niet uit het oog verloren worden.

Voor meer info verwijzen wij naar onze Dog Academy