Hart onderzoeken

Bepaalde hartaandoeningen zijn vermoedelijk of bewezen erfelijk bij bepaalde hondenrassen. Slechts voor enkele aandoeningen en rassen is de erfelijkheid bewezen. Vaak wordt, door het frequenter voorkomen van een aandoening binnen een bepaald ras of binnen bepaalde lijnen, verondersteld dat deze aandoening erfelijk is binnen dit ras. Als gevolg hiervan wordt het fokken met dieren met een bepaalde aandoening afgeraden, tot meer informatie beschikbaar is wat betreft de erfelijkheid van de aandoening.

De erfelijke hartaandoeningen kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen:

 1/ de congenitale hartaandoeningen het dier wordt met de afwijkingen geboren
(bvb ventrikel septum defect, aortastenose, persisterende ductus
arteriosus van Botalli,…)
 2/ de verworven hartaandoeningen het dier ontwikkelt de afwijking op termijn
(bvb mitralisklepdegeneratie, dilatorische cardiomyopathie)
 3/ de ritmestoornissen  (bvb bij Boxer en Doberman)

Dit verschil in het tijdstip waarop de aandoening zich ontwikkelt, brengt ook een verschil met zich mee wat betreft het tijdstip waarop onderzoek naar de erfelijke aandoening kan gebeuren.

Opsporen van erfelijke hartaandoeningen:

Hart onderzoeken kunnen op verschillende manieren gebeuren, naargelang de op te sporen aandoening.

Auscultatie : dit onderzoek gebeurt met een stethoscoop. De hond is niet verdoofd bij het onderzoek. Dit onderzoek is een efficiënt en goedkoop onderzoek, dat vooral gericht is op het opsporen van een bijgeruis.

Echocardiografie : deze non-invasieve methode met Doppler metingen is de voorkeursmethode voor het opsporen en bevestigen van erfelijke hartaandoeningen die vermoed worden na klinisch onderzoek. Dit onderzoek mag niet onder verdoving gebeuren. Dit onderzoek duurt langer en is duurder dan een auscultatie. Sommige dierenartsen gaan een deel van de vacht wegscheren, wat voor showhonden wel een probleem kan zijn. Bespreek dit met de dierenarts op voorhand.

Elektrocardiografie/Holter monitoring: hierbij wordt de elektrische activiteit van het hart zichtbaar gemaakt. Deze methode is vooral geschikt voor het opsporen van ritmestoornissen, zoals ze bij bepaalde rassen voorkomen.

Welke methode komt in aanmerking voor welke aandoening?

 Auscultatie  Echocardiografie  Elektrocardiografie/Holter monitoring
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy X X
 Aortastenose en Subaortastenose  X X
 Mitral Valve Disease (MVD) X X
 Dilated Cardiomyopathie X X

Let wel: een grondig algemeen onderzoek en auscultatie is altijd nodig als basisonderzoek, voorafgaand aan echocardiografie en/of elektrocardiografie! Auscultatie alleen is echter niet voldoende om bepaalde aandoeningen op te sporen (vb. DCM), noch om de ernst van de aandoening in te schatten (vb. (sub)aortastenose).