Link naar onze website op uw website

Het is voor de fokkerij van rashonden in Vlaanderen van groot belang dat zoveel mogelijk fokkers en puppykopers op onze website terecht komen. Daarom vragen wij u om op uw website een link te plaatsen naar de website van de Vlaamse Fokkerijcommissie.

www.vfc.vlaanderen

Om de link aantrekkelijk te maken kan u onze banner gebruiken.