RASFICHES

De rasfiches werden in samenspraak met de rasvereniging opgesteld. Voor de rassen waar er geen rasvereniging voor is, hebben de fokkers zich gegroepeerd zodat zij in consensus een voorstel tot rasfiche konden opmaken. Ook fokkers, die geen lid zijn van enige rasvereniging, maakten voorstellen aan ons over. Al deze gegevens werden door de adviescommissie van de Nationale Fokkerijcommissie zorgvuldig nagekeken.

Betreffende de testen en onderzoeken zelf kunnen wij u meedelen dat wij in hoofdzaak de voorstellen van de rasverenigingen hebben gevolgd, weliswaar in de geest van het Ministerieel Besluit dd. 03/03/2015. Dit MB geeft voor 21 rassen een opsomming weer van testen voor erfelijke aandoeningen die door de fokkers uitgevoerd moeten worden. Voortgaand op de lijst in het MB omvatten de rasfiches, die straks aan het MB toegevoegd zullen worden, uitsluitend maatregelen binnen deze context. Op de rasfiches worden dus enkel gezondheidstesten opgenomen.

Testen van TYPE I zijn alle HD en DNA testen.
Testen van TYPE II zijn alle andere testen.

Op onderstaande link kan u een overzicht vinden van alle rasfiches. Indien u als fokker of als dierenarts opmerkingen heeft omtrent een bepaalde test of onderzoek voor een bepaald ras, dan kan u via de website reageren. Uiterlijk op 15 April 2018 dienen de reacties ons te bereiken. Deze deadline is definitief.

Voor sommige testen staat het fokadvies op de ras fiche vermeld, voor andere testen is er een uitgebreider fokadvies.

Klik hier voor de Rasfiches

Fokadvies oogonderzoeken
Fokadvies patellaluxatie
Fokadvies hartonderzoeken
Fokadvies oortesten
Fokadvies syringomyelia

Fokker/EleveurDierenarts/VétérinaireAndere/Autre