Hoe verloopt het oogonderzoek?

Na controle van het chipnummer zal de dierenarts enkele oogdruppels toedienen waardoor de pupil open gaat staan en het oog goed bekeken kan worden. Het oogonderzoek gebeurt zonder enige verdoving en is beslist niet pijnlijk. De druppels werken na ongeveer 20 minuten, de pupil blijft daarna circa 4 uur wijd. De hond wordt in een verduisterde ruimte bekeken. De uitslag is onmiddellijk bekend en wordt op het “rapport oogonderzoek” vermeld.

Betekenis van de uitslag

“Vrij”: het dier vertoont geen verschijnselen van de aangegeven erfelijke oogziekte. Let op, dit betekent niet dat het dier de afwijking niet kan doorgeven aan de nakomelingen. Het kan een drager zijn. Ook is het niet uit te sluiten, dat het dier de afwijking later alsnog kan krijgen.

“Niet vrij”: het dier vertoont de klinische symptomen van de erfelijke oogziekte.

“Twijfelgeval”: zeer geringe afwijkingen, die mogelijk passen bij het klinische beeld van de erfelijke oogziekte; deze zijn echter onvoldoende specifiek. Twijfelgeval betekent niet dat de onderzoeker het niet weet! Er zijn wel degelijk afwijkingen van het normale beeld bij de hond aanwezig, maar ze zijn niet duidelijk genoeg aanwezig om de hond “niet vrij” te verklaren.

“Voorlopig niet vrij”: Geringe afwijkingen passend in het klinisch beeld van de oogziekte. Voortschrijden van het proces moet dit bevestigen. Meestal wordt na een half jaar de hond opnieuw beoordeeld.