RASFICHES

De testen en onderzoeken worden onderverdeeld in testen van TYPE I en testen van TYPE II. Testen van het type I zijn voornamelijk DNA testen en HD onderzoeken, alle andere testen behoren tot het type II. Bij de bepaling van de categorie van de stamboom, zal voor deze testen nagegaan worden of de fokker de fokadviezen opgevolgd heeft. Voorbeeld bij DNA testen zal gekeken worden of de combinatie minstens een vrije hond omvat, waardoor nooit lijders geboren kunnen worden.

Bij elke test staat vermeld of deze verplicht opgelegd wordt door de Vlaamse Overheid. Deze verplichting geldt enkel voor fokkers woonachtig in Vlaanderen.

Australische herder Belgisch griffonnetje
Bichon frisé   (voor dit ras, zie ontwerp nieuwe ras fiches) Border Collie
Boxer Brussels griffonnetje
Cavalier King Charles Spaniel Golden Retriever
Groenendaelse herder Ierse setter
klein Brabandertje labrador Retriever
Laekense herder Mechelse herder
Nachtvlinderhondje (variëteit phalène) Rottweiler
Schipperke Sint-Hubertus
Tervuurse herder Vlaamse koehond
Vlinderhondje (variëteit papillon)