Verantwoordelijkheid van de puppykoper

Als puppykoper draag je een even grote verantwoordelijkheid als de fokker.

Eerst ga je jezelf kritisch de vraag moeten voorleggen of je inderdaad wel een hond wil aankopen. Heb je de benodigde tijd en ruimte om een hond in je huis op te nemen en besef je voldoende wat de verzorging van zo’n hond meebrengt aan tijd en inspanningen? Als je alleen bent en veel op zakenreis moet of je wil een grote hond in een kleine studio in de stad, dien je je wensen misschien wel te laten vallen of aan te passen.

Heb je in eer en geweten beslist dat je een hond zal kopen, dan is het je plicht om je goed te informeren over de kenmerken van het ras dat je wenst aan te kopen. Je koopt geen rashond die graag actie onderneemt, als je zelf liever een boek leest in je zetel. Een border collie bvb. is zeer actief en vraagt een sportieve baas. Ga eens naar een hondenschool waar je allerlei rassen ziet. Vooral de karaktereigenschappen zullen moeten matchen met jouw karakter, niet de mooie kleuren van dat ras.

De aankoop van een gezonde pup bij een verantwoordelijke fokker is geen vrijkaart voor de koper om de gezondheid en socialisatie van de pup en opgroeiende hond te gaan verwaarlozen. Een goede fokker zal je de nodige richtlijnen geven die je moet opvolgen, en dit vooral tijdens de opgroei. Veel problemen ontstaan juist door het niet opvolgen van die richtlijnen. Denk maar aan te lange wandelingen met een pupje, teveel trappen lopen bij sommige rassen, overgewicht, foute voeding, stress, enz. Ga ook naar een dierenarts in jouw buurt zoals de fokker je zal vragen bij je aankoop. Denk er aan: een hond is een hond en heeft het recht als een hond behandeld te worden. Heb je problemen met de opvoeding; ga naar een gehoorzaamheidsclub, al was het maar voor zes maanden. Een goeie opvoeding start van zodra je puppy in huis komt.

Er is uiteraard altijd kans op problemen die erfelijk zijn en die bij de aankoop nog niet zichtbaar waren. Een aantal problemen zijn echter ook toe te schrijven aan het niet goed opvolgen van de aanbevelingen van de fokker en de dierenarts. Zo kan je bvb. een pupje hebben aangekocht van een ras waarvan je verwacht dat de volwassen hond een mooi lange blinkende vacht zal hebben. Toch heeft jouw hond een kortere doffe vacht. De oorzaak kan aan de ouders (grootouders) liggen (= erfelijk), maar de reden kan ook zijn dat de hond verkeerde voeding krijgt of onderhevig is aan stress (milieu en niet in de schoenen te schuiven van de fokker). Dit is ook het geval met tal van gebreken.

Het is daarom belangrijk om, als er zich problemen stellen, terug te kunnen vallen op een goede overeenkomst met de fokker bij wie je het pupje koopt. Spreek ook je verwachtingen uit tegenover de fokker. Een eerlijke en verantwoordelijke fokker zal aangeven of de verwachting die je hebt over de pup die je aankoopt wel realistisch zijn. Sommige hondjes zullen super familiehondjes zijn, maar omwille van een duidelijke fout nooit show kampioenen kunnen worden of bruikbaar zijn voor bvb. de fok. Wanneer een probleem zich voordoet, dan neem je steeds eerst en vooral contact op met de fokker. Hij kent het ras en de lijnen waarmee hij fokt en zal je in de mate van het mogelijke en volgens de gemaakte afspraken tegemoet komen. Het is op zo’n moment de plicht van beide partijen het aandeel in het probleem in te schatten en daar ook naar te handelen.