Verantwoordelijkheid van de fokker

Een fokker van rashonden moet in de eerste plaats beseffen dat de meeste van zijn hondjes als huishond en gezinshond zullen worden verkocht en ook zo hun leven zullen doorbrengen. Een carrière in de spotlights is maar voor een “happy few”. De grootste verantwoordelijkheid van elke fokker is dan ook het fokken van gezonde en gemakkelijk op te voeden gezelschapsdieren. Bij verkoop zijn de puppy’s al goed gesocialiseerd en hebben ze de basisinentingen en behandelingen gekregen die zijn voorgeschreven door de dierenarts.

Wat gezondheid betreft moet de fokker er alles aan doen om zo gezond mogelijke pupjes op de wereld te zetten. Er zijn grenzen, een fokker kan niet voor God spelen. Een pupje is geen auto die je met onderdelen in elkaar steekt. Een hond met NUL fouten bestaat niet.

Net zoals elke mens heeft ook elke hond een aantal foute genen. Een verantwoorde fokker zal daarom enkel fokken met honden met gekende afstamming en waarvan hij weet, door te onderzoeken en niet door te veronderstellen, hoe het gesteld is met de gezondheid van de ouders en voorouders. Indien een bepaalde combinatie een risico in zich draagt, of indien een fokker een onvolkomenheid opmerkt bij één van de pups, dan dient de fokker daar eerlijk over te communiceren en de koper op de hoogte brengen van een mogelijk probleem of beperking (bvb. niet geschikt voor de show of de jacht) op latere leeftijd.

De fokker vermeldt dit ook in zijn overeenkomst die hij bij verkoop van elke pup moet opmaken. Een verantwoorde fokker maakt bij de verkoop al afspraken over de te volgen procedure mocht een opgroeiende of volwassen hond een probleem vertonen die toe te schrijven is aan een erfelijke achtergrond.

De fokker verplicht er zich ook toe om de nieuwe eigenaar zeer duidelijke instructies te geven over de manier van voeden, bewegen en rust van de opgroeiende pup. De fokker is ook verplicht de nieuwe eigenaar er op te wijzen dat als hij de instructies niet opvolgt, dit de oorzaak kan zijn van problemen op latere leeftijd en dat hij als fokker dan niet of slechts ten dele verantwoordelijk kan worden gesteld.

Een fokker heeft ook informatieplicht. Hij volgt de wetgeving ter zake, leest en informeert zich over alles wat met hondenfokkerij te maken heeft. Hij gaat te rade bij collega fokkers, bij zijn rasvereniging, zijn dierenarts en genetici en doet zich de moeite om voordrachten en symposia in binnen- en buitenland te volgen. Op de website van de VFC staat heel wat nuttige informatie die hij kan consulteren.

Bovenal zal hij professioneel handelen, zelfs al is het fokken van honden voor het merendeel maar een hobby.