Vlaamse Fokkerijcommissie

Elke fokker wil in de eerste plaats gezonde pupjes met een goed karakter op de wereld zetten. Om zijn doel te kunnen realiseren moet de fokker kunnen beschikken over honden uit een gezonde populatie met voldoende genetische diversiteit. Enkel een dergelijke populatie kan weerstand bieden aan gebreken die zich eventueel binnen een ras voordoen.

De Vlaamse fokkerijcommissie is opgericht met als doel de gezondheid, de diversiteit en het inteeltverloop van de verschillende ras populaties in kaart te brengen en samen met de fokkers en de rasverenigingen de nodige maatregelen te treffen om de diversiteit en de gezondheid van de ras populaties te verbeteren.

De VFC is erkend door de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij,  als officiële fokkerijorganisatie. Iedere fokker in Vlaanderen die zich aansluit bij de VFC en fokt volgens de richtlijnen van de VFC, voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de Vlaamse Overheid welke voorzien zijn in het Vlaams fokkerijbesluit.

De VFC is opgericht door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (afgekort K.M.S.H), de Vergadering der Afgevaardigden van de K.K.U.S.H. en de Wettenschappelijke Commissie.

Op de uitgebreide portaalsite stelt de VFC alle nodige informatie en documenten ter beschikking van iedereen die in Vlaanderen een nestje wil fokken. Fokkers kunnen met al hun praktische vragen steeds terecht bij de VFC. De Vlaamse fokkerijcommissie zal voorlichtingsvergaderingen organiseren voor de fokkers en rasverenigingen.

In het fokkerijbesluit van de Vlaamse Overheid zijn bijzondere maatregelen opgenomen voor 21 rassen. Deze maatregelen omvatten testen en onderzoeken die uitgevoerd moeten worden alvorens de honden van die rassen voor de fok gebruikt mogen worden. De VFC is bevoegd om de documenten die nodig zijn om aan deze wetgeving te voldoen te ontwerpen, deze ter beschikking te stellen van de fokkers en ze te verzamelen en te controleren. De VFC zal de fokkers ook adviseren omtrent de uit te voeren testen en onderzoeken.

Het VFC geeft zelf geen stambomen uit, stambomen worden door de K.M.S.H. opgemaakt.

De VFC zal ook de taak op zich nemen om te communiceren met de Media en de puppykopers. Op de portaal site is een rubriek voorzien met alle informatie voor potentiele puppykopers. Zij worden zo compleet mogelijk geïnformeerd waarop ze moeten letten bij de aankoop van een pupje, maar ook welke hun eigen verantwoordelijkheden zijn bij de opgroei en opvoeding van een pupje.

Het doel van de VFC is een duurzaam fokbeleid voor de honden in Vlaanderen uit te bouwen.