Wetenschappelijke Commissie van de K.K.U.S.H.

logo_wccsAls echte rashondenliefhebbers valt het U zeker op dat alles op korte tijd verandert, vooral in de kynologie. Zekerheden van vroeger worden nu in vraag gesteld, extreem gefokte honden worden bekritiseerd; vroeger werden ze gegeerd! De media staan bol van artikels die gebaseerd zijn op soms uit de lucht gegrepen items gedocumenteerd met half-wetenschappelijke bevindingen en opinies volledig naast de kwestie.

Om in de wetenschappelijke sfeer te blijven, citeer ik zeer vrij vertaald DARWIN: “Het is niet de intelligentste of de sterkste, maar wel diegene die zich best aan verandering aanpast die zal overleven.” En dat is precies wat ‘de’ kynologie moet doen; zich aanpassen aan de veranderingen.

De kynologie zal na de beruchte uitzending op BBC, met nadien nog meerdere uitlopers in dezelfde aard, nooit meer dezelfde worden. Rasstandaarden zullen moeten gewijzigd en herschreven worden.
In sommige gevallen zijn er al heel wat aanpassingen gemaakt.

Het doel van de Wetenschappelijke Commissie van de K.K.U.S.H. is precies deze opdracht van verandering mee te ondersteunen. Meer en meer zal de wetenschap naar voor treden met nieuwe DNA-testen voor afwijkingen die er vroeger wel waren, maar slechts matig of niet konden gediagnosticeerd worden. Het is de taak van de Commissie te communiceren rond deze afwijkingen op alle mogelijke manieren. Hun taak is ook om de kynologische instanties te antwoorden op wetenschappelijke behoeftes. Hun taak is tevens de fokkers, keurmeesters en liefhebbers te informeren.

Ondertussen heeft de Wetenschappelijke Commissie al duidelijk zijn plaats verdiend: jaarlijkse symposia, voorlichtingsavonden voor rasclubs met specifieke problemen, publiceren van interessante items rond fokken en wetenschap, coördineren van diagnostisch onderzoek en eventueel hiervan statistiek bij houden… Het pallet is erg ruim en dan komen daarbij nog de vele rechtstreekse vragen van rasclubs, fokkers, enz.

Het is dan ook met genoegen en beslist enige fierheid dat de Wetenschappelijke Commissie deze website opzet. De naam hebben we zeer eenvoudig gehouden: www.wccs.be (Ontstaan door de combinatie van Wetenschappelijke Commissie en Commission Scientifique).

Ik ben ervan overtuigd dat velen van U hier regelmatig zullen inloggen, maar ik stel voor dat de samenwerking van twee kanten zou komen. Indien Uzelf een artikel, een voorstel, een interessante bijeenkomst organiseert of enige opmerking heeft, laat niet na het secretariaat te contacteren. Bij voorbaat dank voor de interactie en ik wens U allen veel lees- en leergenot op onze site (www.wccs.be)

De commissie

Jos Decuyper, voorzitter
Anja Grégoire, secretaris
Magda Grauwels
Ann Criel
Steven Janssens
Arnold Jacques
Hubert Iser
Johnny Laurent